IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Ja kaimiņu radītais troksnis traucē…

Iepriekš gandrīz gadu Latvijā nepastāvēja tiesiskais regulējums, kas noteiktu pieļaujamos trokšņa rādītājus dzīvojamo un arī publisko ēku telpās, jo noteikumi, kas to regulēja, zaudēja spēku ar 2010.gada 1.jūliju. Jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.76 “Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” stājās spēkā pēc aptuveni pusgada – 2011.gada 4.februārī.

Pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks J. Znotiņš informē, ka “trokšņošana (skaļi sarunājoties, klaigājot, atskaņojot mūziku u.tml.), kad tā traucē apkārtējo mieru, tai skaitā naktsmieru, var tikt klasificēta kā administratīvais pārkāpums”. Trokšņošana, MK noteikumu izpratnē, ir miera traucējums.

Latvijas normatīvie akti regulē pieļaujamo trokšņa skaļumu. MK noteikumu par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās 2.pielikumā ir noteikts, ka dzīvojamās telpās un guļamtelpās trokšņa robežlielums dienas un vakara laikā ir 35 dBA, savukārt naktī – 30dBA. Skaņas līmeni parasti mēra decibelos (dB), savukārt ilgtermiņa vidējo skaņas līmeni apzīmē ar dBA.

“Ja kaimiņu radītais troksnis traucē, nav tā, ka pārējiem jājūtas bezspēcīgiem: šādā gadījumā ir tiesības izsaukt policiju.”

Veselības inspekcijas mājaslapā sniegtā informācija vēsta, ka cilvēka auss uztver skaņas no 0dB līdz 140dB, kur 140dB līmenis ir raksturojams kā sāpju slieksnis. Salīdzināšanai: 60dB rodas normālas sarunas laikā, savukārt mūzikas atskaņotāja maksimālais skaņas spiediena līmenis ir no 80dBA līdz 115dBA.

Tas nozīmē, ka pārāk skaļi trokšņot nedrīkst arī dienas laikā, ne tikai laika posmā no pulksten 23.00 līdz 7.00.

Trokšņa līmeni, kas saistīts ar mūzikas atskaņošanu un ar sabiedriskās kārtības neievērošanu, kontrolē attiecīgās pašvaldības institūcija, piemēram, pašvaldības policija,” skaidro Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļas speciālisti.

Miera traucēšanas gadījumos pašvaldības policijas darbinieki vadās no tā, cik liels vai ilgstošs ir bijis miera traucējums, arī no cietušo personu skaita. Miera traucējuma būtība ir pašā traucējumā, nevis trokšņa avotā vai tā skaļumā

Sods par trokšņošanu

1984.gada 7.decembra likuma “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss”167.1pants nosaka: par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu,

  • fiziskajām personāmizsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 20 līdz 250 latiem,
  • juridiskajām personāmuzliek naudas sodu no 50 līdz 500 latiem.

Savukārt par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, policija ir tiesīga uzlikt naudas sodu

  • fiziskajām personām no 50 līdz 500 latiem,
  • juridiskajām personām – no 500 līdz 3000 latiem.

 

Ar cieņu, administracija.