Informācija dzīvokļu īpašniekiem.

Informācija dzīvokļu īpašniekiem.

Pamatojoties uz 154.dzīvokļa īpašnieces O.Saņkovas izplatīto informāciju pret katlu mājas izvietošanu uz mājas jumta, paskaidrojam sekojošo:

  1. Nekādus dokumentus, kas apliecina iedzīvotāju veikto aptauju, nedz arī aptaujas rezultātu apkopojumu mājas valde no O.Saņkovas nav saņēmusi.
  2. Līdz ar to neņemamies apgalvot vai noliegt, ka O.Saņkovas sniegtā informācija atbilst patiesībai.

Rīkojot šādas, ar mājas valdi nesaskaņotas aptaujas, mājas iedzīvotāju vidū tiek sēta nevajadzīga panika, kas rada iedzīvotājos neizpratni.

Pēc vairāku mājas iedzīvotāju lūguma atkārtoti sniedzam informāciju jautājumā par katlu māju.

  1. Kā jau esam jūs informējuši, patlaban ir arī pasūtīts šīs katlu mājas projekts.
  2. Pēc projekta saņemšanas tiks sasaukta mājas iedzīvotāju kopsapulce ( februāra beigas, marta sākums), lai tiktos ar šīs katlu mājas projektētāju un jūs varētu noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus.
  3. Pēc kopsapulces tiks veikta rakstiska aptauja, kurā jūs paši, nevis mājas valde, izlemsiet:

– uzstādīt vai neuzstādīt šo katlu māju ,

– ņemt vai neņemt kredītu katlu mājas uzstādīšanai. Kā jau informējām Eiropas finanšu  līdzekļus katlu mājas uzstādīšanai nav iespējams piesaistīt. Kopējās paredzamās katlu mājas izmaksas būs zināmas tikai pēc projekta tāmes saņemšanas.

  1. Kopsapulcē tiks sniegta informācija arī par paredzamo mājas renovācijas gaitu.

Ar cieņu – mājas valde.

Информация  квартира владельцам!

Для достижения своих личных интересов,  на волне трагедии с МАКСИМОЙ, Санькова Оксана, владелица квартиры 154, пытается дезинформировать жителей нашего дома по поводу установки своей котельной, внести панику  и необоснованные домыслы.

Для этой цели, с нарушением всех возможных правил, с запугиванием и распространением  непроверенной информации, была предпринята попытка собрать подписи против установки котельной.  Документы, подтверждающие  цифры, представленные в листовках, в администрацию общества не поступали. Большое количество жалоб от  квартира владельцев  о  не согласии с представленными цифрами  дает право предполагать фальсификацию данных в листовках.

Если документы в администрацию общества все-таки будут представлены, по решению правления общества, мы проведем тщательную проверку и в случае  подтверждения фальсификации, собранные материалы  будут переданы в следственные органы.

По многочисленным просьбам квартира владельцев, даем разъяснения по возникшим вопросам после распространения ее листовок.

Нами заказан проект, со всеми разрешениями и сметой по монтажу котельной. После получения документов, будет проведено общее собрание, куда пригласим представителя проектной организации для профессионального ответа на возможно возникшие вопросы.  И только тогда, когда обладая полной информацией от специалистов по поводу безопасности, а также полной стоимости проекта котельной.

соблюдая закон о квартирной собственности, будет проведен письменный опрос, где каждый, без принуждения, выскажет свою волю. В бланках опроса, который получит каждый квартира владелец,  будет только две позиции.

  1. Хотите ли вы иметь свою котельную. (Мы повторим голосование, т.к. возможно некоторые поменяли свое мнение)

Все должны понимать, что другого разрешенного места для нашего дома, кроме крыши, быть не может, а значит, просто не существует. Ну и естественно, в случае установки своих котлов мы будем платить за теплоносители в два раза меньше.

  1. Взять кредит на установку своих котлов.

Т.к. европейские деньги на эти цели не выделяются. Точную сумму  на  финансирование этого проекта, можно узнать только после получения сметы.

Общее собрание будет в конце февраля или  в начале марта.

Правление общества