Kur zvanīt

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu tālr. 112 
(kad zvanīt 112)

A/S “Latvenergo” (bojājumu pieteikšana) tālr. 80200404
A/S “Latvijas Gāze”(avārijas dienests) tālr. 114
SIA”Jūrmalas siltums” tālr. 67147141
SIA”Jūrmalas ūdens”(Kauguru avārijas dienests) tālr. 80205006