ПРЕЗИДЕНТУ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мы, жители Латвийской Республики, обращаемся к Вам с призывом воспользоваться определенным в Сатверсме (Конституции) ЛР правом инициирования закона, и выступить с предложением внести поправки во многие законы Латвийской Республики, чтобы защитить права человека, жителей нашей страны, так как требования, имеющиеся во многих нормативных актах, особенно с учетом экономической ситуации в стране, существенно ограничивают права населения. …

SIA ”JŪRMALAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts

 Iesniegtie tarifu projekti SIA „JŪRMALAS ŪDENS”, reģ. Nr. 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015, izstrādāja un 2011.gada 6.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) …

Oпрос владельцев квартир

По решению правления общества «Сколас 34, Юрмала» проводится опрос владельцев квартир, для принятия решения о дальнейшем направлении развития ремонтных работ в нашем доме.   Необходимо выбрать один из предложенных вариантов, наиболее подходящий для вас: Принять предложенную фирмой РЕНЕСКО систему финансирования на полную реновацию и установку своей котельной, с условием оплаты за тепло, как мы платим …

Par siltumenerģijas piegādes līguma noslēgšanu

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Skolas 34, Jūrmala” (turpmāk – DzĪB) ir izanalizējusi 2009.gada 1.jūnija „Siltumenerģijas piegādes līgumu Nr.126” (turpmāk – Līgums) lai noskaidrotu līguma atbilstību likumiem, kādi bija spēkā līguma parakstīšanas brīdī, spēkā esošajiem likumiem un DzĪB patiesajai gribai. DzĪB viedoklis – Līgums ir spēkā neesošs. Viņš ir pretrunā ar likumiem, kādi bija spēkā līguma parakstīšanas …

JŪSU ĒKAS RENOVĀCIJA BEZ KREDĪTSAISTĪBĀM UN PAPILDUS MAKSAS

Godātie māju vecākie, kāpņutelpu vecākie un mājas iedzīvotāji! Aicinām Jūs piedalīties iedzīvotāju sapulcē, kurā vēlamies iepazīstināt Jūs ar mūsu uzņēmuma piedāvājumu Jūsu ēkas renovācijai un renovācijas finansēšanai pēc ESKO principa. ESKO princips nozīmē, ka mūsu uzņēmums iegulda savus līdzekļus Jūsu ēkas renovācijā, un iedzīvotājiem nav nepieciešams ņemt kredītus. Sapulce notiks 2011.g.  9. augustā plkst. 19.00 …