Sakarā ar paredzamo renovāciju

Cienījamie Skolas ielas 34 mājas iedzīvotāji!

Sakarā ar paredzamo mūsu dzīvojamās mājas renovāciju:

  1. 2013.gada 19. septembrī tika noslēgts līgums ar LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) par renovācijas projekta īstenošanu.
  2. Veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 73.8 % ir nobalsojuši par mājas renovāciju.
  3. 2013.gada 16. oktobrī ir parakstīts līgums ar SIA „AUGMENTUM” par konkursa noteikumu sagatavošanu, lai izraudzītos būvfirmu renovācijas darbu veikšanai.
  4. 2013.gada decembra beigās ir paredzēta kredītkomisijas sēde un kredītlīguma izstrāde. Patlaban nekāds līgums par kredīta ņemšanu nav noslēgts.
  5. Sakarā ar to, ka pēdējā kopsapulcē nevarējām savākt pietiekošu balsu skaitu lai izbūvētu savu lokālo katlu māju mājas galā, tika pieņemts lēmums uzstādīt katlu māju uz mājas jumta. Patlaban notiek projektēšanas darbi.

Darām zināmu, ka kredīta noteikumi visiem dzīvokļu īpašniekiem būs vienādi, arī tiem, kuri nobalsojuši pret mājas renovāciju!

Информация!

  1. Как было уже объявлено 19 сентября 2013 года, заключен договор с ЛИАА на предоставление европейских денег на реновацию.

 

  1. Проведенный опрос показал , что 73.8% проголосовали за реновацию.

 

  1. Подписан договор с SIA „AUGMENTUM” на проведение конкурса по выбору строительной фирмы и установки вентиляционной системы, а также работе с ЛИАА.

 

  1. После проведения конкурса и утверждения строительной фирмы и смет, будет заключен кредитный договор с банком ( приблизительно в конце декабря).

 

  1. Так как мы не смогли собрать 100% согласия на установку своей катальной возле дома, а решение общего собрания никто не отменял, заказан новый проект установки на крыше.

 

Распускаемые слухи, якобы кто проголосовал против, все получит бесплатно за счет соседей ,не имеют под собой никакого здравого смысла. Согласно закону об управлении жилыми домами и решению общего собрания,  НЕДОПУСТИМО оплачивать за должников их долги!

Правление общества.