“Saldā un bezrūpīgā mājas saimnieka dzīve” Nometņu 22…

Nedomāju šeit attaisnoties. Dotie jautājumi un problēmas visu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā ir un būs.
Izlasot rakstu, tas nepārsteidza ne mani, ne mājas iedzīvotājus. Katra mājā ir pozitīvi domājoši iedzīvotāji, kuru viedokli ir vērts ņemt vērā un kopīgi veikt mājas apsaimniekošanai vērtīgas lietas, kā arī katrā māja ir iedzīvotāji, kuriem neko nav iespējams pierādīt. Viņi ir iestiguši pagājušo laiku vērtībās, dzird un saprot tikai sev pieņemamas lietas. Dotā brīdī var jums piekrist, bet rīt jau ir aizmirsuši par ko bija runa. Par to, protams, nav vērts apvainoties, jo arī mēs kādreiz būsim viņu cienījamā vecumā. Esmu pārdzīvojis arī grūtākus un skarbākus laikus, un visi mūsu mājas iedzīvotāji pārzina mūsu mājas sadzīvi nevis pēc tenkām, bet pēc padarītā darba un attieksmes. Nomelnot un nopulgot daudz prāta nevajag, bet reputācija un uzticība tiek nopelnīta daudzu gadu garumā. Mūsu mājas iedzīvotāji manu likteni var lemt jebkuru dienu, to jau tiku piedāvājis – mājas apsaimniekošanas atslēgas uz galda. Dotā situācija un stress ir nogurdinošs un nepatīkams. Es lieliski saprotu, ka esmu vakardienas cilvēks un mans laiks ir pagājis. Šodien nepieciešami jauni, izglītoti un saimnieciski vadītāji. Taču, diemžēl, viņiem neatrodas atbilstošs atalgojums līdz 500 Ls, kā to solīja mūsu politiķi. Namu iedzīvotāju tenkas, fantāzijas, neizglītotība un dzīve pagātnes atmiņās, tas viss stipri ietekmē ikvienu mājas pārvaldnieku. Cik izdzertas tabletes, iztērēti privāti naudas līdzekli, cik bezmiega nakšu, cik atrakstīšanās, paskaidrošanās un velti patērēta laika, lai izskaidrotu un atspēkotu nepatiesus apvainojumus, laika, kuru varēja izlietot lietderīgāk.
Man nav noslēpumu no mājas iemītniekiem. Visi jautājumi par mājas pārvaldi, par nolikumu, par lielu izmaksu darbiem, kas un kā tiek plānots un darīts, viss tiek izskatīts mājas iedzīvotāju kopsapulcēs. Šķiet, ka man vienīgajam no namu pārvaldniekiem Jūrmalā, mājas iedzīvotāji saņem detalizētu gada atskaiti un tāmi par veiktajiem darbiem. Dotā atskaite tiek izsniegta mājas iedzīvotājiem nedēļu pirms kopsapulces, lai ikviens varētu izlasīt, analizēt un sagatavot jautājumus uz sapulci. Jo kā pierādījies praksē, sapulces laikā dotā informācija un skaitļi cilvēkus mulsina un izraisa tikai emocijas, kas nedod iespēju pieņemt konstruktīvus lēmumus.
Apsaimniekošanas tāme un izmaksas daudus gadus mūsu mājā nav mainījušās – 27,5 santīmi par 1м2 metru. Katru gadu tas tiek apstiprināts kopsapulcēs. Visi to saprot un pieņem.
Dzīvokļu kvīšu rēķini vienmēr tiek papildināti ar paskaidrojošu informāciju par aktuāliem mājas apsaimniekošanas jautājumiem. Daudz vieglāk ir strādāt ar gados jaunākiem, izglītotiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ātrāk un vieglāk uztver mājas apsaimniekošanas problēmas. Noteiktajos pieņemšanas laikos nav daudz apmeklētāju, sūdzību nav, par jebkuru jautājumu atbildu katrā laikā un vietā, jo dzīvoju šai pašā mājā. Ikvienu, kuram ir laiks un interese vedu rādīt mājas galveno vietu – siltummezglu, izskaidroju siltuma skaitītāju un elektronikas darbību.
Ja mājā viss darbojas kvalitatīvi, iedzīvotājiem nav problēmas, līdz ar to nerodas arī pretenzijas. Tas ir mans un manas komandas darbs un mēs visi dzīvojam mierīgi. Mājas iedzīvotājus neinteresē kurš, kad un ko dara, galvenais, lai viss funkcionētu. Mūsu mājas iedzīvotāji jau sen nezina, kas ir pilsētas avārijas dienesti un, kad tie ir jāizsauc, jo visas tehniskās problēmas ir mājas pārvaldnieka pārziņā
Doto māju, kuru saucu par savu, pārvaldu no 2005 gada, kādu to pieņēmu negribas atcerēties. Manas darbības laikā par šo nelielo apsaimniekošanas naudu dzēsām parādu par 9000 Ls, nomainījām 80 dzīvokļos caurules virtuves šahtās. 50 dzīvokļos nomainījām caurules tualetes šahtās. Nomainījām galveno aukstā ūdens cauruli. Nomainījām 4 kāpņu telpu pagrabos visas kanalizācijas caurules, līdz tam tur varēja ieiet tikai gumijas zābakos. Mainījām un joprojām mainām karstās ūdens cirkulācijas caurules. Nomainīti visi ventiļi siltumabgādes caurulēm. Kopumā nomainīti 8 kilometri dažādu cauruļu un tās vēl nav viss, kas būtu jānomaina. 4 kāpņu telpās veikti kosmētiskie remoti, 4 kāpņu telpās uzstādītas jaunas durvis un restaurētas divās. Uzstādījām jaunu siltumtīklu apgādes sistēmu divos siltummezglos. Uzstādījām 2 elektroietaises. Pilnībā pārveidojām eletroapgaismojumu kāpņu telpās, pagrabos un uzstādījām sensorus, iegūstot ekonomiju. Kapitāli izremontējām daļu jumta 350 м2 divos slāņos. Sakārtojām zaļo zonu ap māju 5000м2, izveidojām celiņus, stādām puķes, pļaujam mauriņu un apcērpam krūmus. Izveidojām savu sapulču telpu ( ko iepriekšējos gadus īrējām ) mājas pagrabstāvā uz 80 vietām. Pie katras kāpņu telpas uzstādītas kāpņu margas pie ieejas un atkritumu urnas. Izveidojām un uzlabojām automašīnu stāvvietu pie mājas, atrisinājām diskutablo jautājumu par galveno atkritumu konteineru pie mājas, atvedām un uzklājām melnzemi. Piekrāsojām ieejas durvis, balkonu fasādes, kur iedzīvotāji lūdza. Un uzmanību! Visus materiālus kooperatīvs dod bezmaksas, man mūsu mājas iedzīvotājiem neeksistē vārds «nē», viņi var izmantot arī visus nepieciešamos instrumentus, kas ir mājas īpašumā. Ir veikts vēl daudz dažādu darbu mājas apsaimniekošanā. Daudzi aizdomājas, kā tik daudz ir paveikts, uz ko es atbildu – esiet godīgi, saudzējiet mājas īpašumu, apmaksājiet visus rēķinus un mums visiem būs līdzekļi par ko apsaimniekot māju.
Kā jau teicu, mēs aprēķinām divdesmit septiņus ar pusi santīmus par 1м2, 84 dzīvokļi, 6 kāpņu telpas. Uzturam štata darbiniekus, par darbu es saņemu 108 Ls uz rokas (160 Ls pēc algu saraksta), grāmatvede 80 (120,-), santehniķis 130 (180), sētnieks – apkopēja 73 (110). Visi nomaksā nodokļus no pirmā lata. Lai «profesori» aizdomājas kā ar šādām algām cilvēki var izdzīvot, samaksāt par dzīvokli, uzturēt sevi un ģimeni. Par šo «milzīgo» naudu mēs esam spiesti strādāt vairākās vietās papildus.
Mēnesī kancelejas piederumiem tiek atvēlēti 10 Ls (120), visus iepriekšējos gadus mēs izmantojām tikai 50% no kopējās summas, bet 2011 gadā, pirmo reizi 38 gados, es atļāvos nopirkt mūsdienīgu tāfeli mūsu mājas sapulču telpai, lai kopsapulcēs iedzīvotājiem varētu labāk un uzskatāmāk parādīt informāciju, un šie izdevumi sastādīja 207 Ls. Transporta izdevumiem mums ir izdalīti – 6 Ls , kas ir 72 Ls gadā, 2011 gadā attaisnojošu iemeslu dēļ mēs atļāvāmies iztērēt 111 Ls. Kā gan tas kaitina tos gudros «profesorus», kuriem ir seno alu cilvēku domāšana un viņi neizprot šīs dienas reālos apstākļus un izmaksas.
Nevienam ne mājas pārvaldniekam, ne citiem darbiniekiem, netiek izdalīti naudas resursi telefonu sarunu, datoru, interneta vai kā cita apmaksai – viss ir personīgais. Pie kam kooperatīvs izmanto mājas pārvaldnieka personīgo automašīnu, par kuru netiek segti amortizācijas izdevumi. Ja saskaitīt A.Vaļetova algas ieņēmumus un izdevumus, tad kļūst redzams, ka Vaļetovs pats vēl piemaksā kooperatīvam par savu darbu tā labā. Visi slavē, taču paldies nepasaka.
Nu un galvenā izdevumu sadaļa, dažādu darbu veikšanai un materiāliem mums gadā atliek 4760 Ls, tad nu arī «uzdzīvojam» cik daudz varam. Diemžēl, mums ir arī parādnieki, kuri rada papildus sarežģījumus.
Kā jau dzīvē gadās, darbinieki mēdz arī saslimt un dažkārt tas nav 10 dienas, bet gan ilgstoši 2-6 mēnešus. Pirmās 14 dienas slimības lapu apmaksā kooperatīvs, tālāk sākas ekonomija, bet mājā dzīve rit savu gaitu un visam patstāvīgi ir jābūt kārtībā, jo mājas iedzīvotājiem taču ir vienalga vai kāds no darbiniekiem ir saslimis vai nē. Jebkurā gadījumā šādā situācijā par visu atbildība gulstas uz mājas pārvaldnieka pleciem. Ikviens piemērots darbs, ja ir tāda iespēja, pirmkārt tiek piedāvāts savas mājas iedzīvotājiem. Algu fonds netiek pārtērēts, par pagājušo gadu mēs ieekonomējām 1000 Ls, neviens pat paldies nepateica, bet «profesori-ekonomisti» ko «nepamanīja»?.
Man ar iepriekšējās un tagadējās valdes locekļiem nekad neradās nekādas problēmas, izņemot vienu cilvēku dotajā brīdī. Esmu viņai piedāvājis dažādus pienākumus, bet viss vienmēr tika pārvērsts un noraidīts. Es personīgi uzskatu, tāpat kā vairums māju pārvaldnieku, ka māju valdēs jāievēl jauni, zinoši cilvēki un vēlams ar attiecīgu izglītību, jo mājas apsaimniekošana ir loti daudzveidīgs darbs un tas nav tik vienkārši, kā varbūt izskatās no malas. Ir nogurdinoši visu laiku visus apmācīt. Tāda pārskaitījumu un bankas dokumentu parakstīšanas sistēma, kāda ir pie mums, tiek pielietota gandrīz visās kooperatīvu mājās Jūrmalā. Agrāk arī mūsu mājā tika izmantota vairāku parakstu sistēma, taču mēs no tās atteicāmies, jo tas nav efektīvi. Mēs neslēpjam patiesos skaitļus un ciparus, iedzīvotāji vienmēr par visu ir informēti.
Man nav kauns aiziet, esmu daudz ko paspējis izdarīt, salīdzinoši ar to, kas bija sākumā. Šie mani vārdi attiecināmi arī uz citiem namiem, ko es apsaimniekoju. Es negāju uz to mērķtiecīgi, vienkārši vēlējos visiem palīdzēt.
Kad citās mājās atrodas aktīvisti, kuri patiesi vēlas mainīt un uzlabot mājas dzīvi, un prasa man padomu, es skatos uz viņiem kā uz neprāšiem, kuri nesaprot, kas viņus sagaida nākotnē. Kādu «pateicību» jebkurā gadījumā viņi saņems no savas mājas iedzīvotājiem. Tā kā es zinu, ka viņiem nāksies ieviest kārtību mājā, bet tas ne visiem patīk un daudziem ir mokoši dzīvot pēc likumiem un taisnības. Tas notiek ikvienā daudzdzīvokļu mājā, pie kam mēdz būt situāciju saasinājumi rudenī un pavasarī.
Es personīgi uzskatu, ka noteikumu pārzināšana dzīvei daudzdzīvokļu mājā, mājas komunikāciju darbība, kā un no kurienes tiek piegādāts ūdens, kā notiek ūdens uzsildīšana, apkures sistēmas un ventilācijas darbība, jaunās tehnoloģijas, finansu jautājumi, tarifi, aprēķini un daudz kas cits, to visu vajadzētu mācīt skolās no 9 klases. Mans viedoklis, ka bērni beidzot skolu pilnībā nav gatavi sadzīves jautājumu risināšanai un tāpēc mums ir tik neizglītota tauta dzīvokļu apsaimniekošanas jautājumos. Tā arī rodas tenkas un fantāzijas.
Ar cieņu pret visiem – A. Vaļetovs Nometņu ielas 22 mājas pārvaldnieks